Život s Hybridnou fotovoltaickou elektrárňou / Jar 2022

Ako sa žije s hybridnou fotovoltaickou elektrárňou na streche domu v praxi…?

Pre lepšie pochopenie ako to funguje prikladám pár grafov s monitoringu jedného nášho zariadenia inštalovaného na rodinnom dome

  • Výkon 7,8kWp (výkon panelov na streche)
  • Batéria 9,6kWh
  • Ohmpilot – riadenie prebytku do vody (špirála 3fáz. 6kW)

Veď pozrite si to radšej samy…

 

Výroba FVZ-Hybrid 27.3.2022

 

 

Výroba FVZ-Hybrid 28.3.2022

 

 

Výroba FVZ-Hybrid 29.3.2022

 

 

Výroba FVZ-Hybrid Marec 2022

 

 

 

 

Výroba FVZ-Hybrid Total 2019, 2020, 2021, 2022

 

Jednotlivé farby v grafe označujú rôzne ciele využitia vyrobenej elektrickej energie.

Chcem spomenúť najmä sivú farbu, ktorá je v podstate pre užívateľa zlá, lebo to je nevyužitá elektrina, ktorá vytečie do verejnej siete ZADARMO.

No napriek tomu, že táto elektrina vytiekla do verejnej siete, ma každý užívateľ možnosť využiť službu takzvanej ,, virtuálne batérie ,, a tak si tie kilowatthodiny ako keby uskladniť na neskoršie použitie (napríklad v noci, či v zimných mesiacoch). Nejaká časť uskladnených kWh vo virtuálnej batérii sa pri spätnom použití stratí na distribučných poplatkoch, no väčšia časť uskladnených kWh zostane k úžitku. Tejto téme sa ale budem venovať v samostatnom blogu.

Takto navrhnuté Hybridné Fotovoltaické Zariadenie (FVZ) s nainštalovaným Fronius Ohmpilotom a možnosťou využitia Virtuálnej Batérie je tou najefektívnejšou variantou akú si môžte len želať.

Možno ešte predsa o niečo lepšie je kombinácia aj s Fronius Watpilot (wallbox), ktorým by ste si mohli dobiť elektromobil napr. len s prebytkov.

V minulosti len vo SCI FI filmoch, dnes už REALITA.

 

 

 

Život s Hybridnou fotovoltaickou elektrárňou / Jar 2022