Solar Kerberos

Solar Kerberos

SOLAR KERBEROS je jedným z najefektívnejších systémov pre ohrev vody s využitím elektrickej energie generovanej fotovoltaickými panelmi. Maximálnej účinnosti dosahuje prostredníctvom DC / DC meniča so sledovaním bodu maximálneho výkonu (maximum power point tracking MPPT).

Systém kombinuje energiu dodávanú fotovoltaickými panelmi s energiou zo siete tak, aby sa minimalizoval odber zo siete pri zaistení dodávky teplej úžitkovej vody.

Odporúčaný objem ohrievača vody k tomuto systému Kerberos je pre 2-3 člennú rodinu 120-150L a pre 4-6 člennú rodinu je 200L. Nieje potrebný nijaký špeciálny ohrievač vody.

Stačí, ak váš ohrievač má zabudované elektrické topne teleso (špirálu) o výkone 1,5kW, či 2,0kW, ktorá sa pripojí k systému SOLAR KERBEROS.

Výhodou by bola situácia, že máte aj kúrenie plynom a ohrievač vody s rúrkovým výmenníkom tepla (napr. Tatramat OVK200 L/P), ktorým by sa dopomohlo s ohrevom vody v prípade zlého počasia, najmä v období zimných mesiacov. Ak nekúrite plynom, tak SOLAR KERBEROS by v prípade zlého počasia doplnil potrebné množstvo elektrickej energie z verejnej siete.

Ponuka ohrevu vody SolarX TUV1.6K a TUV2.2K: