Nectar SUN

Nectar SUN

NECTAR SUN je vysokoefektívny spôsob ohrevu vody s použitím fotovoltaických panelov. Integrovaná technológia MPPT, umožňuje maximálne využitie slnečnej energie a to na úrovni 99% a viac.

Nectar SUN vykurovací systém je tak jednoduchý, ako je to len možné. Systém sa skladá z fotovoltaických panelov (FV), Nectar SUN regulátora a už nainštalovaného elektrického ohrievača vody/kotla. Regulátor je v podstate možné pripojiť na všetky elektrické ohrievače, ktoré sú v domácnosti k dispozícii. Zariadenie sa pripája priamo k ohrievaču, bez toho aby sa zmenilo existujúce elektrické vedenie. Tým sa zabráni dodatočným nákladom, ktoré sú spojené  s modernizáciou už existujúceho systému ohrevu vody. Minimálny počet komponentov, zaisťuje spoľahlivosť celého systému a účinnosť 99 %.To umožňuje minimalizovať náklady na ohrev vody až o 70%.

NECTAR SUN dokáže pokryť až 70% energie na prípravu  teplej vody

nectarsun

  1. Fotovoltaické panely
  2. Riadiaca jednotka NECTAR SUN
  3. Ohrievač vody
  4. Elektrická zásuvka