Hybrid

HYBRID

Zdroje za účelom vlastnej spotreby, s batériami

Sú to fotovoltaické zariadenia, ktoré vyrobený elektrický prúd privedú buď do hlavného ističového rozvádzača, ak ho práve v tom čase spotrebiče potrebujú, alebo odtečie bo batérii na neskoršie použitie, napr. v noci.

Ak by spotrebiče potrebovali viacej elektrického prúdu, než  práve fotovoltaické zariadenie vyrába, tak sa nič nedeje, pretože váš dom je naďalej pripojený do verejnej siete, z ktorej si potrebný zvyšok spotrebiče potiahnu.