Hybrid

HYBRID

Zdroje za účelom vlastnej spotreby, s batériami

Sú to fotovoltaické zariadenia, ktoré vyrobený elektrický prúd privedú priamo ku spotrebičom, ktoré ho práve potrebujú, alebo uložia bo batérii na neskoršie použitie, napr. v noci.

Ak spotrebiče potrebujú viacej elektrického prúdu, než  práve fotovoltaické zariadenie vyrába, tak potrebný zvyšok si doberú z batérií, alebo z verejnej siete, pretože tá je naďalej prítomná.

Ak sú batérie už dostatočne nabité a slnko ešte stále svieti, tak prebytok potečie do verejnej siete, ktorý môžte aj predať regionálnej distribučnej VSD a.s.

V prípade výpadku verejnej siete, môže batéria poslúžiť ako jej čiastočná náhrada pre napájanie niektorých nevyhnutne potrebných spotrebičov.

Tak je využitý oveľa väčší podiel vyrobených kWh, než u štandardného fotovoltaického zariadenia (ON GRID) bez batérii.

Naša ponuka