Fotovoltaika On – Grid

ON – GRID

Zdroje za účelom vlastnej spotreby, bez batérii

Sú to fotovoltaické zariadenia, ktoré vyrobený elektrický prúd privedú do hlavného ističového rozvádzača a z tadiaľ  vyrobený prúd tečie priamo ku konkrétnym spotrebičom, ktoré ho práve v tom čase potrebujú.  Ak by spotrebiče potrebovali viacej elektrického prúdu, než  práve fotovoltaické zariadenie vyrába, tak to nie je žiaden problém, pretože Váš dom je naďalej pripojený do verejnej siete, z ktorej si potrebný zvyšok spotrebiče potiahnu.  No a v prípade, že by fotovoltaické zariadenie vyrábalo viacej elektrického prúdu, než je práve potrebné, tak prebytok odtečie do verejnej siete

Aktuálne má zákazník pripojený do distribučnej sústavy VDS a.s. dve možnosti spôsobu pripojenia fotovoltaického zariadenia a to:

1

Bude prebytočný elektrický prúd predávať priamo VSD a.s. za cenu cca. 0,085€/kWh a za každú vyrobenú kWh, ktorú spotrebuje, dostane cca. 0,04€/kWh, na základe zmluvy o pripojenie zdroja s VDS a.s. na dobu 15 rokov.

Maximálna povolená inštalovaná kapacita je 10 kWp (napr. 35 ks panelov každý o výkone 285Wp). Momentálne je to najžiadanejší typ inštalácie.

2

Zrieka sa doplatku za prebytočný elektrický prúd, ktorý vytečie do distribučnej siete, ako aj doplatku za vyrobený elektrický prúd z obnoviteľných zdrojov.

Maximálna povolená inštalovaná kapacita pri tomto type pripojenia je jeden a pol násobok ročnej spotreby, čo znamená, že ak máte ročnú spotrebu domu napríklad 4000kWh, tak vyrobené množstvo za rok môže byť max. 6000kWh, čo je cca 6kWp inštalácia.

Naša ponuka