Fotovoltaika On – Grid

ON – GRID

Zdroje za účelom vlastnej spotreby, bez batérii

Sú to fotovoltaické zariadenia, ktoré vyrobený elektrický prúd privedú do hlavného ističového rozvádzača a z tadiaľ  vyrobený prúd tečie priamo ku konkrétnym spotrebičom, ktoré ho práve v tom čase potrebujú.  Ak by spotrebiče potrebovali viacej elektrického prúdu, než  práve fotovoltaické zariadenie vyrába, tak to nie je žiaden problém, pretože Váš dom je naďalej pripojený do verejnej siete, z ktorej si potrebný zvyšok spotrebiče potiahnu.  No a v prípade, že by fotovoltaické zariadenie vyrábalo viacej elektrického prúdu, než je práve potrebné, tak prebytok odtečie do verejnej siete

Naša ponuka