Solar Kerberos

Solar Kerberos

SOLAR KERBEROS je jedným z najefektívnejších systémov pre ohrev vody s využitím elektrickej energie generovanej fotovoltaickými panelmi. Maximálnej účinnosti dosahuje prostredníctvom DC / DC meniče so sledovaním bodu maximálneho výkonu (maximum power point tracking).

Systém kombinuje energiu dodávanú fotovoltaickými panelmi s energiou zo siete tak, aby sa minimalizoval odber zo siete pri zaistení dodávky teplej úžitkovej vody.

Ponuka ohrevu vody SolarX TUV1.5K a TUV2.0K: