Dotácie

Národný projekt Zelená domácnostiam II,

pokračuje od 29.6. 2020 aj pre Žiadateľov o dotáciu na fotovoltické zariadenia.

Žiadosti o poukážku na zariadenia na využívanie obnoviteľných zdrojov energie je možné od júna 2020 podávať cez inovovaný informačný systém, ktorý umožňuje prijímanie žiadostí do zásobníkov. Pri samotnom vypĺňaní formuláru žiadosti je zmien menej, zásadné rozdiely spočívajú v tom, kedy je možné o poukážku požiadať a kedy bude vydaná.

Podmienky  pre ,, Zelená domácnostiam II “ sú v podstate  oproti roku 2019 nezmenené.

Posledné zmeny z prechodu, z projektu Zelená domácnostiam v roku 2019 boli tieto:

  1. fotovoltické zariadenia s akumulátorom, už nie sú uprednostňované pred fotovoltickými zariadeniami bez akumulátora
  2. príspevok na akumulátor už nie je možné žiadať
  3. výška príspevku je 500€ na 1kWp inštalovaného výkonu
  4. maximálna výška príspevku je 1500€ na 3kWp inštalovaného výkonu
  • žiadať o dotáciu je možné aj na zariadenie s vyšším inštalovaným výkonom, až do 10kWp,
  • ale platí, že maximálna výška príspevku je 1500€

Kto môže žiadať a na aký druh inštalácie je možné žiadať

Žiadateľ je súkromná osoba a je vlastníkom rodinného domu. Samotná inštalácia nemusí byť inštalovaná priamo na rodinnom dome, v prípade, že by strecha domu nevyhovovala z nejakého dôvodu (málo voľného miesta na streche, veľa tieniacich prvkov, zlá orientácia strechy,…atď.), môže byť aj na garáži, altánku, či na ,,zemi“ ale vyrobená elektrina musí byť spotrebovaná v rodinnom dome, na ktorý sa žiada príspevok. Po úspešnom získaní poukážky, domácnosť uhradí zhotoviteľovi len rozdiel z celkovej ceny inštalácie. Celý proces trvá max. 3 mesiace.

Žiadať o príspevok na fotovoltické zariadenie môžte na tieto druhy inštalácii:

  • fotovoltické zariadenie na výrobu elektriny pripojené do verejnej siete bez akumulátora (ON-GRID)
  • fotovoltické zariadenie na výrobu elektriny pripojené do verejnej siete s akumulátorom (HYBRID)
  • fotovoltické zariadenie na výrobu elektriny bez možnosti pripojenia do verejnej siete s akumulátorom (OFF-GRID) (pri tomto type inštalácie pozor!, inštalácia sa musí týkať rodinného domu)

Pomôžeme vám

Nie každému žiadateľovi sa podari získať dotáciu, keďže počet poukážok je limitovaný (ako to už bolo aj v minulosti), preto je dobré sa na to pripraviť.

Odporúčame vám sa s nami skontaktovať predčasne, aby sme spolu doriešili všetky náležitosti a tak sa vaša šanca znásobí. Radi vám poradíme s výberom optimálneho fotovoltického zariadenia a v prípade záujmu nám dodáte vám pomôžeme s celým procesom.

SolarX.sk s.r.o. je ako zhotoviteľ zapísaný do zoznamu oprávnených zhotoviteľov v zmysle všeobecných podmienok projektu, ktoré sú prístupné na stránke zelenadomacnostiam.sk.

VOPRED ĎAKUJEME ZA VAŠU DÔVERU