Dotácie

Národný projekt Zelená domácnostiam II,

pre rok 2020 bude pre žiadateľov o dotáciu na fotovoltické zariadenia začínať už v Marci 2020.

Harmonogram plánovaných kôl žiadosti o poukážku:

  • 10.3.2020

Zatiaľ je zverejnený iba tento 1. termín.

O ďalších termínoch plánovaných kôl na rok 2020, či iných zmenách, Vás prostredníctvom našej webovej stránky budeme informovať.

Podmienky  pre ,, Zelená domácnostiam II “ sú v podstate  oproti roku 2019 nezmenené.

Posledné zmeny z prechodu, z projektu Zelená domácnostiam v roku 2019 boli tieto:

  1. fotovoltické zariadenia s akumulátorom, už nie sú uprednostňované pred fotovoltickými zariadeniami bez akumulátora
  2. príspevok na akumulátor už nie je možné žiadať
  3. výška príspevku je 500€ na 1kWp inštalovaného výkonu
  4. maximálna výška príspevku je 1500€ na 3kWp inštalovaného výkonu
  • žiadať o dotáciu je možné aj na zariadenie s vyšším inštalovaným výkonom, až do 10kWp,
  • ale platí, že maximálna výška príspevku je 1500€

Kto môže žiadať a na aký druh inštalácie je možné žiadať

Žiadateľ je súkromná osoba a je vlastníkom rodinného domu. Samotná inštalácia nemusí byť inštalovaná priamo na rodinnom dome, v prípade, že by strecha domu nevyhovovala z nejakého dôvodu (málo voľného miesta na streche, veľa tieniacich prvkov, zlá orientácia strechy,…atď.), môže byť aj na garáži, altánku, či na ,,zemi“ ale vyrobená elektrina musí byť spotrebovaná v rodinného dome, na ktorý sa žiada príspevok. Po úspešnom získaní poukážky, domácnosť uhradí zhotoviteľovi len rozdiel z celkovej ceny inštalácie. Celý proces trvá max. 3 mesiace.

Žiadať o príspevok na fotovoltické zariadenie môžte na tieto druhy inštalácii:

  • fotovoltické zariadenie na výrobu elektriny pripojené do verejnej siete bez akumulátora (ON-GRID)
  • fotovoltické zariadenie na výrobu elektriny pripojené do verejnej siete s akumulátorom (HYBRID)
  • fotovoltické zariadenie na výrobu elektriny bez možnosti pripojenia do verejnej siete s akumulátorom (OFF-GRID) (pri tomto type inštalácie pozor!, inštalácia sa musí týkať rodinného domu)

Pomôžeme vám

Nie každému žiadateľovi sa podari získať dotáciu, keďže počet poukážok je limitovaný (ako to už bolo aj v minulosti), preto je dobré sa na to pripraviť.

Odporúčame vám sa s nami skontaktovať predčasne, aby sme spolu doriešili všetky náležitosti a tak sa vaša šanca znásobí. Radi vám poradíme s výberom optimálneho fotovoltického zariadenia a v prípade záujmu nám dodáte vám pomôžeme s celým procesom.

SolarX.sk s.r.o. je ako zhotoviteľ zapísaný do zoznamu oprávnených zhotoviteľov v zmysle všeobecných podmienok projektu, ktoré sú prístupné na stránke zelenadomacnostiam.sk.

VOPRED ĎAKUJEME ZA VAŠU DÔVERU