Dotácie

Národný projekt Zelená domácnostiam II,

 

Žiadať dotáciu pre fotovoltické panely je momentálne stále možné.

Ak máte záujem o zriadenie fotovoltického zariadenia na streche Vášho rodinného domu a chcete mať väčšiu istotu, že ak už bude možné žiadať o poukážku a byť tak medzi prvými, tak by ste sa s nami mohli spojiť už dnes a my by sme pripravili včas všetko potrebné. 


Podmienky  pre ,, Zelená domácnostiam II “ sú takmer rovnaké ako po minulé roky

Posledné zmeny z prechodu, z projektu Zelená domácnostiam v roku 2019 boli tieto:

  1. fotovoltické zariadenia s akumulátorom, už nie sú uprednostňované pred fotovoltickými zariadeniami bez akumulátora
  2. príspevok na akumulátor už nie je možné žiadať
  3. výška príspevku je 500€ na 1kWp inštalovaného výkonu
  4. maximálna výška príspevku je 1500€ na 3kWp inštalovaného výkonu
  • žiadať o dotáciu je možné aj na zariadenie s vyšším inštalovaným výkonom, až do 10kWp,
  • ale platí, že maximálna výška príspevku je 1500€

Kto môže žiadať a na aký druh inštalácie je možné žiadať

Žiadateľ je súkromná osoba a je vlastníkom rodinného domu. Samotná inštalácia nemusí byť inštalovaná priamo na rodinnom dome, v prípade, že by strecha domu nevyhovovala z nejakého dôvodu (málo voľného miesta na streche, veľa tieniacich prvkov, zlá orientácia strechy,…atď.), môže byť aj na garáži, altánku, či na ,,zemi“ ale vyrobená elektrina musí byť spotrebovaná v rodinnom dome, na ktorý sa žiada príspevok. Po úspešnom získaní poukážky, domácnosť uhradí zhotoviteľovi len rozdiel z celkovej ceny inštalácie. Celý proces trvá max. 3 mesiace.

Žiadať o príspevok na fotovoltické zariadenie môžte na tieto druhy inštalácii:

  • fotovoltické zariadenie na výrobu elektriny pripojené do verejnej siete bez akumulátora (ON-GRID)
  • fotovoltické zariadenie na výrobu elektriny pripojené do verejnej siete s akumulátorom (HYBRID)
  • fotovoltické zariadenie na výrobu elektriny bez možnosti pripojenia do verejnej siete s akumulátorom (OFF-GRID) (pri tomto type inštalácie pozor!, inštalácia sa musí týkať rodinného domu)

Pomôžeme vám

Nie každému žiadateľovi sa podarí získať dotáciu, keďže počet poukážok je limitovaný (ako to už bolo aj v minulosti), preto je dobré sa na to pripraviť.

Odporúčame vám sa s nami skontaktovať predčasne, aby sme spolu doriešili všetky náležitosti a tak sa vaša šanca znásobí. Radi vám poradíme s výberom optimálneho fotovoltického zariadenia a v prípade záujmu nám dodáte vám pomôžeme s celým procesom.

Ak máte záujem o zriadenie fotovoltického zariadenia na streche Vášho rodinného domu a chcete mať väčšiu istotu, že ak už bude možné žiadať o poukážku a byť medzi prvými, tak by ste sa s nami mohli spojiť už dnes a my by sme pripravili včas všetko potrebné.

SolarX.sk s.r.o. je ako zhotoviteľ zapísaný do zoznamu oprávnených zhotoviteľov v zmysle všeobecných podmienok projektu, ktoré sú prístupné na stránke zelenadomacnostiam.sk.

VOPRED ĎAKUJEME ZA VAŠU DÔVERU