Dotácie

Dotácia na fotovoltaiku

Rodinné a bytové domy sa budú môcť uchádzať o podporu formou poukážky na inštaláciu malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE) vďaka národnému projektu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) s názvom Zelená domácnostiam.

Národný projekt SIEA je financovaný z Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR. V pilotnom projekte bude v prvej fáze do konca roku 2018 k dispozícii 45 miliónov €. Celková výška podpory na inštaláciu malých zariadení OZE zostáva naďalej na úrovni pôvodných 115 miliónov € z európskych a štátnych zdrojov.

Domácnosti už môžu žiadať o podporu. Od 1. decembra 2015 bolo spustené 1. kolo projektu, ktoré bude trvať do 30. septembra 2016, prípadne do vyčerpania vyčlenenej sumy. Domácnosti mimo Bratislavského kraja v ňom môžu využiť 2 780 000 €. V Bratislavskom kraji je v prvom kole k dispozícií 470 000 € z celkovej sumy 2,3 milióna € určenej pre tento región.

Priebežne sa bude pripravovať 2. kolo podpory tak, aby bolo umožnené plynulé čerpanie. Poskytovanie pomoci sa riadi všeobecnými podmienkami podpory a osobitnými podmienkami konkrétneho kola.

Domácnosť si vyberá vhodné zariadenie zo zoznamu zariadení, ktoré splnili technické podmienky, a zhotoviteľa, ktorý zabezpečuje spoločne s dodávkou zariadenia aj jeho montáž. Registrácia zhotoviteľov bola otvorená v novembri. Zoznam zhotoviteľov bude zverejnený po podpise zmlúv o preplácaní poukážok.

Elektráreň za 2 990 €!

Rodinné a bytové domy sa budú môcť uchádzať o podporu formou poukážky na inštaláciu malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE) vďaka národnému projektu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) s názvom Zelená domácnostiam.

  • Cenníková cena: 5540 €
  • Štátna dotácia: 2550 €
  • Cena pre vás: 2990 €

*ceny sa môžu meniť