Ako funguje fotovoltaická elektráreň

Solárne panely vyrábajú elektrinu zo slnečného žiarenia alebo solárnej energie. Vyrobený elektrický prúd je jednosmerný (DC) a keďže nám z verejnej siete do našich zásuvok tečie striedavý prúd (AC) , tak menič napätia premení jednosmerný elektrický prúd na striedavý. Vyrobená elektrická energia môže byť hneď priamo použitá na napájanie domácich, alebo aj rôznych iných spotrebičov.

Prebytky môžu byť odovzdané do verejnej siete, ale aj uskladnené pre neskoršie využitie, čo je momentálne stále ešte z ekonomického hľadiska menej zaujímavé riešenie, ale má to iné výhody (pri výpadku prúdu verejnej siete, zníženie mesačných faktúr za elektrinu, …). Plánovanie vlastnej solárnej elektrárne Ak uvažujete o vlastnej solárnej elektrárni, tak je nutné presné a detailne plánovanie. Pri plánovaní systému použite nasledujúci zoznam.

  1. Kontrola predmetnej nehnuteľnosti a financovanie V počiatočných fázach plánovania, by ste si mali vyjasniť nasledujúce body:
    • Je moja nehnuteľnosť vhodná pre inštaláciu solárnych panelov na strechu a aký druh financovania mám k dispozícii?
    • Budem to financovať z vlastných zdrojov, alebo prostredníctvom nejakého úveru?
  2. Stretnutie s odborníkom Náš kompetentný odborník si obzrie Vašu nehnuteľnosť a tiež overí požiadavky potrebné pre výstavbu solárnej elektrárne. Rád Vám dôkladne zodpovie na Vaše otázky.
  3. Získanie cenovej ponuky Po obhliadke od nás v krátkej dobe (niekoľkých dní) obdržíte konkrétnu, presnú cenovú ponuku.
  4. Kontrola cenovej ponuky Skontrolujte si ponuku, či obsahuje všetko podľa Vašich predstáv.
  5. Objednávka a uvedenie do prevádzky Akonáhle ste nám doručili podpísanú objednávku, tak si ujasníme ďalšie postupy a dohodneme termín inštalácie. Po úspešnom dokončení inštalácie a kontrole funkčnosti Vám poskytneme kompletnú inštruktáž o zariadení a jej prevádzke a tak ju môžte začať užívať.
  6. Údržba Solárna elektráreň musí byť udržiavaná v pravidelných intervaloch.

Náš tip: Uzavrite s nami servisnú zmluvu hneď pri objednaní. Nemusíte sa tak starať o dodržiavaní intervalov údržby a budete mať väčší pocit istoty a v niektorých prípadoch aj väčší výnos z Vašej novej solárnej elektrárne.

Vlastná výroba elektriny – Požiadavky a predpoklady

Pre inštaláciu fotovoltaického systému je dobré poznať niektoré jej princípy a potreby. Orientácia strechy Najideálnejšia je južná orientácia, ale ako si môžete všimnúť nižšie, aj strecha orientovaná na východ či západ je určite stále vhodná, aj keď výkon solárnej elektrárne bude mať určitú stratu.

východ 19% strata
juhovýchod 5% strata
juh 0% strata
juhozápad 5% strata
západ 18% strata

Sklon strechy Na Slovensku je najideálnejší sklon 32°- 35°. Pri rovných strechách je možnosť solárne panely pridvihnúť najčastejšie do sklonu 20° , ale bežne sa inštaluje aj vodorovne, bez pridvihnutia panelov, ale tento spôsob už je menej určený do lokalít, kde počas zimy viacej sneží, lebo ostane dlhšie solárna elektráreň bez výnosu.

14% strata
15° 4% strata
35° 0% strata
45° 1% strata

Veľkosť strechy pre fotovoltaiku je potrebná väčšia plocha. Na šikmej streche je potrebná plocha pre solárnu elektráreň o výkone 10kWp – 61m2. Na rovnej streche je potrebné moduly pridvihnúť pre zvýšenie výkonu, tak za nimi musíme vynechať priestor na tieň a tak sa zvýši potrebná plocha pre solárnu elektráreň o výkone 10kWp na 120m2.

Ak by ste bojovali s priestorom na Vašej streche a chcete za každú cenu z nej dostať čo najvyšší výkon, tak je možnosť využitia solárnych panelov s vyšším výkonom než sa štandardne používa. Namiesto 270W panelu sa použije napríklad 310W panel. Je to, ale drahšia alternatíva, preto, ak je na streche miesta dostatok, tak sa radšej použije solárny panel so štandardným výkonom a radšej sa ich nainštaluje o pár kusov viac.

Typ krytiny

Je rozhodujúcim faktorom pre upevnenie nosnej konštrukcie pre solárne panely. Takmer pre každý typ krytiny existuje presne skonštruovaný upínací prvok.

Škridle Hák pod škridlu kotvený do krokvy
Šindle, lepenky, alebo vláknocementová krytina kombi skrutka s tesnením kotvená do krokvy
Plechová škridle kombi skrutka s tesnením kotvená do krokvy
Trapezový plech hliníkové profily nitované priamo do trapézu
Falcovaný plech nerezové svorky obopínajúce falc
Hydroizolačná fólia nosná šikmá konštrukcia kotvená do betónových tvárnic

Neodporúčame inštalovať na starú (>30ročnú) vláknocementovú krytinu ETERNIT. Strešné okna sa neprekrývajú solárnymi panelmi a dobré je vynechať nejakú medzeru (min. 30-40 cm) Je treba rátať, že aj jedno strešné okno Vám môže ubrať na streche v niektorom prípade až 4 solárne panely. Statika strechy Je vhodné sa pred samotnou inštaláciou fotovoltaickej elektrárne vo vlastnom záujme poradiť so statikom. Väčšina budov na Slovensku (ak sa nejedná vyslovene o zanedbanú budovu, poprípade väčšia hala bez stredových stojok) je vhodná na inštaláciu fotovoltaickej elektrárne, najmä u budov so šikmými typmi striech.

U rovných typoch striech sa zvyčajne nosná konštrukcia zaťažuje betónovými tvárnicami (aby sa nemusela prepichovať krytina) a tak sa zvyšuje celková hmotnosť fotovoltaickej elektrárne, čo by už bolo vhodné nechať vo vlastnom záujme posúdiť statikovi. Tienenie Je najväčším nepriateľom fotovoltaiky. Už aj zatienenie jedného solárneho panelu by mohlo znížiť výkon celej výroby aj na polovicu.

Preto je dobré brať do úvahy všetky možné varianty, ktoré by mohli vrhať tieň na Vašu fotovoltaickú elektráreň a radšej to miesto napríklad vynechať. Tieniť môže susedná budova, okolité stromy, stožiar vysokého napätia, ale aj komín na Vašej streche, či rôzne vikiere, ….atď. Často pri údržbe po niekoľkých rokoch po inštalácii zistíme, že stromy sú vyrastené meter, či dva nad solárnymi panelmi. Ďalším dosť podstatným typom tienenia je špina na solárnych paneloch. Tá sa tvorí najmä v priemyselnej, či poľnohospodárskej lokalite alebo je v blízkosti solárnych panelov činný komín, ktorý vypúšťa sadze.

Ako funguje fotovoltaická elektráreň